Menu

waarom Samen
Beslissen?

Een goed gesprek tussen jou en je patiënt of cliënt.

Samen Beslissen kan het verschil maken tussen goede, passende zorg, en zorg waar mensen niet bewust voor gekozen hebben. Of zelfs niet helemaal achterstaan.

De patiënt of cliënt en jij willen allebei hetzelfde: de best passende behandeling of ondersteuning. Maar over wat dat precies is, kunnen jullie verschillende ideeën hebben.

Met de input van de patiënt over zijn of haar situatie, wensen en behoeften, en jouw kennis over mogelijke behandelingen, onderzoeken, medicatie of ondersteuning, beslis je samen welke zorg het beste past. En dat heeft heel wat voordelen:

Bron: Programma Uitkomstgerichte Zorg 2018 – 2022

Maar, ik beslis toch al samen?

Veel zorgverleners – waaronder jijzelf waarschijnlijk – proberen hun patiënten of cliënten zo veel mogelijk bij een beslissing te betrekken. Toch blijkt uit onderzoeken dat dit nog niet altijd lukt. In een onderzoek van Kantar (2020) zegt slechts 37 procent van alle deelnemende patiënten dat zij beslissingen samen met hun zorgverlener nemen. En ook de Transparantiemonitor van Nivel (2020) laat een mismatch zien tussen de ervaringen van patiënten en artsen. Samen Beslissen is op dit moment dus nog te weinig ‘samen’.

Dat heeft verschillende oorzaken. Aan de ene kant zijn er patiënten die zich niet goed voorbereiden, informatie niet goed begrijpen, of geloven dat hun eigen mening niet relevant (genoeg) is. Aan de andere kant kan jouw houding en werkstijl het verschil maken. Door (nog) beter te luisteren, de tijd te nemen om uitleg te geven, en geen aannames te maken over iemands begrip of situatie, bijvoorbeeld.

Bij de tips lees je wat jij kan doen om beter en vaker samen te beslissen.

Tips

Lees wat je kan doen om beter en vaker samen te beslissen.

Tips

Ervaringen

Lees hoe andere zorgverleners samen beslissen.

Ervaringen