Inzicht 3. Inzicht krijgen door te doen, vergroot draagvlak gaandeweg.

De meest perfect uitgedachte innovatie implementeert het lastigst. Een imperfect uitgedachte vernieuwing implementeert veel beter, omdat vorm en betekenisgeving tijdens de verandering kan plaatsvinden en daardoor beter aansluiten bij de context. Leg in een veranderproces daarom het accent voortdurend op doen. Laat samen beslissen ervaren en beleven, door bijvoorbeeld een consult te observeren (collega’s elkaar of opnemen op audio) en feedback te geven. Vraag wat mensen als leervraag hebben op het gebied van samen beslissen en communicatie. Wat zouden ze eens willen uitproberen op dit gebied? Experimenteren met vallen en opstaan werkt beter dan een op voorhand uitgedacht plan. Door te doen en te proberen maak je het jezelf eigen.

Klein beginnen met enkele zorgprocessen is prima, maar te weinig om samen beslissen op te schalen en echt op de agenda te krijgen binnen het gehele ziekenhuis. Draagvlak creëren is dus belangrijk maar wacht er niet op. Ga gewoon van start en vergroot je draagvlak gaandeweg. Bijvoorbeeld door het organiseren van een symposium, het inzetten van de 3 goede vragen voor alle patiënten of het opnemen van samen beslissen in het jaarplan. Trainingen voor alle vakgroepen vrijwillig aanbieden werkt ook goed om zo voorlopers te mobiliseren en te ondersteunen.

Tip: Leg het accent op actie, benoem samen beslissen als pijler van het vak en train vaardigheden.

Verbreed werkende weg het draagvlak bij raad van bestuur, medische staf, verpleegkundige raad, cliëntenraad, communicatie. Ga met hen het gesprek aan over samen beslissen, wat ze daarin belangrijk vinden en hoe het beter op hun en andere agenda’s kan komen. Bedenk het proces niet van tevoren op de tekentafel, maar betrek vertegenwoordigers van medische disciplines en hun managers en patiënten. Zo bereid je het ziekenhuis voor om te kunnen opschalen, vooral als je je agenda kan vullen met (desnoods kleine) acties.

<< bekijk alle inzichten