Inzicht 7. Pak het zorgproces aan én houdt een brede blik

Samen beslissen echt invoeren grijpt in op alles. Op het gesprek met de patiënt, op de poliplanning, op de taakverdeling in het team en de keten, op hoe je het MDO inricht enzovoorts. Samen beslissen heeft toegevoegde waarde voor patiënten: bijvoorbeeld vermindering van twijfel, spijt, beter geïnformeerd zijn en meer autonomie ervaren. Maar naast deze bewezen voordelen van samen beslissen, is het voor de zorgverleners ook gewoon leuk om te doen. Immers, actieve patiënten die mee willen beslissen zijn interessanter voor zorgverleners: Hoe veel boeiender wordt het vak wanneer je unieke patiënten ontmoet met hun eigenaardigheden. Als je uitgaat van hun vragen, verwachtingen, zorgen en voorkeuren – en daar samen de beste oplossing voor bedenkt – is elk consult anders.

Tip: Benut het feit dat samen beslissen toegevoegde waarde heeft, maar het werk ook gewoon leuker maakt.

Implementeren is effectiever wanneer je acties op verschillende implementatieniveaus combineert: op het niveau van instrumenten (keuze-instrumenten, 3 goede vragen, zakkaartjes, patiëntinformatie, etc.), professionals & patiënten (trainingen, observaties, elkaar feedback geven, etc.), organisatie (inrichting zorgproces, MDO, planning en taakverdeling) en randvoorwaarden (richtlijnen, financiering, ICT).

Leestip: 

<< bekijk alle inzichten