Inzicht 5. Meten en evalueren is onderdeel van het leren.

Meten en evalueren kan door zorgverleners ervaren worden als iets wat veel tijd kost en minder leuk is. Meten en/of evalueren kun je ook inrichten als een interventie die het samen beslissen zelf stimuleert. Koppel veel positieve ervaringen naar zorgverleners bij wie gemeten is terug en naar anderen om daarmee te inspireren. Kies metingen die als directe feedback kunnen worden ingezet naar professionals en medewerkers, zoals observeren (van elkaar, door expert en/of patiëntvertegenwoordiger), spiegelgesprekken, Els Borstgesprekken of interviews. Voor bijvoorbeeld het observeren van gesprekken bestaan gevalideerde instrumenten die zeer goed in de praktijk te gebruiken zijn. Laat collega’s eens een gesprek van elkaar bekijken met deze lijst in de hand. Of vraag een patiëntvertegenwoordiger, communicatie-expert of medisch psycholoog. Denk na over welke plek uitkomstinformatie (PROMs) bij samen beslissen kan hebben.

Tip: Richt meten en evalueren in als een interventie en koppel daarover veel positieve informatie terug.

<< bekijk alle inzichten