Instrumenten

Instrumenten voor zorgprofessional

Op deze pagina hebben we een aantal handige instrumenten verzameld, die je helpen om een goed gesprek te voeren met patiënten. En om beter samen te beslissen. Heb je zelf nog tips voor instrumenten, dan horen wij die graag!

E-module behandelwensen en -grenzen
Deze e-module leert zorgverleners hoe zij een gesprek over behandelwensen en -grenzen kunnen voeren. De module geeft verschillende voorbeelden en gespreksmogelijkheden. Iedere zorgprofessional kan zo ontdekken wat het beste bij hem of haar past.
7 Inzichten
In het programma 'Beslist Samen' trokken ziekenhuizen, umc’s en patiëntenorganisaties gezamenlijk op om de implementatie van samen beslissen te versnellen. Nieuwsgierig naar deze belangrijkste inzichten?
Consultkaarten
Consultkaarten zijn handige, beknopte keuzehulpen die laten zien wat de mogelijke (ziekenhuis)behandelingen zijn bij een bepaalde ziekte of aandoening. De kaarten geven ook antwoord op de meest gestelde vragen van patiënten. Een consultkaart is een goed hulpmiddel om samen met de patiënt tot de beste beslissing te komen.
Keuzetabellen
Vergelijkbaar met de consultkaarten zijn er keuzetabellen, ontwikkeld door huisartsen. Keuzetabellen voor Diabetes type 2 en voor Stoppen met roken zijn al te vinden op thuisarts.nl.
Video’s voor trainingen
Drie films speciaal voor presentaties, workshops of opleidingen over ‘samen beslissen’. De films laten zien welke overtuigingen, angsten, wensen en ideeën deze patiënten en artsen hebben. Deze kunnen in de weg staan van een goed gesprek. De films geven stof tot nadenken en zijn een goed startpunt voor discussie.
Thuisarts.nl
Op thuisarts.nl kunnen patiënten informatie zoeken over gezondheid en ziekten. Dokters gebruiken de website als ondersteuning van hun voorlichting voor, tijdens en na het consult.
Verstandige Keuzes
Factsheets met bewezen aanbevelingen bij (ziekenhuis)behandelingen op diverse gebieden. Verstandige Keuzes zijn bedoeld als stimulans om voor artsen en patiënten om te praten over het nut en de noodzaak van bepaalde medische testen en behandelingen.
Handreiking Gezamenlijke Besluitvorming voor huisartsen
De handreiking Gezamenlijke Besluitvorming is een methode om het persoonlijke doel van de patiënt te benoemen en af te spreken hoe dat doel bereikt kan worden.
Hoe maak ik een keuzehulp?
Een goede keuzehulp geeft betrouwbare medische informatie over behandelingen én sluit aan bij de behoefte van de patiënt. De Leidraad ‘Hoe maak ik een keuzehulp bij een richtlijn?’ leidt ontwikkelaars in acht stappen naar zo’n betrouwbare en nuttige keuzehulp.