Inspiratie

Inspiratie voor samenbeslissers

De zorg wordt er beter van als dokters en patiënten vaker een goed gesprek aangaan en samen beslissen over de beste behandeling. ‘Samen beslissen’ moet in elke spreekkamer vanzelfsprekend zijn. Wordt een betere samenbeslisser en laat je hier inspireren door onderzoeken, nieuwsberichten en praktijkverhalen. Heb je zelf  interessant nieuws op het gebied van ‘samen beslissen’? Laat het ons weten

 

Op de hoogte blijven?

Ieder kwartaal komt ‘Inspiratie voor samenbeslissers’ uit, een nieuwsbrief over samen beslissen. In de nieuwsbrief delen we kennis en ervaringen. Het is een initiatief van initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en het programma Beslist samen! Meld je aan onderaan de pagina.

Ook patiënten willen zich voorbereiden
Zorgverleners van de afdeling verloskunde in het OLVG beslisten naar eigen zeggen al samen met hun patiënten. In een pilot leerden ze dit meer gestructureerd te doen. Met als resultaat dat 87% van hun patiënten nu ook daadwerkelijk ervaren dat ze meebeslissen (was 50% in de nulmeting).
Lees- en kijktips
Er wordt veel gepubliceerd over samen beslissen. In elke editie zetten we de tips van geïnterviewden en andere betrokkenen op een rij. Heeft u zelf een tip? Geef die aan ons door.
Sectoroverstijgende campagne over samen beslissen
Wat bepaalt jouw gedrag bij samen beslissen? Dat is onderzocht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het onderzoeksrapport biedt inzicht in factoren die zorggebruikers en -verleners beïnvloeden.
‘Video-opnames leren ons meer ruimte te maken voor de zorgvraag’
Het schisisteam van UMC Utrecht wil samen met ouders en kinderen met schisis beslissen én de zorg evalueren. Een nulmeting met filmopnames in de spreekkamers leverde hiervoor waardevolle inzichten op.
‘Multidisciplinair overleg helpt om naar de hele mens te kijken’
Yvonne Schoon (geriater en afdelingshoofd SEH) deelt haar ervaringen met covid-19 en samen beslissen op de SEH.
‘Het mooiste element van mijn vak is het leren kennen van de mens achter de patiënt.’
Maartje Kerkkamp (verpleegkundig specialist in opleiding Radboudumc) deelt haar ervaring met samen beslissen op een covid-afdeling met ouderen.