Inspiratie

Inspiratie voor samenbeslissers

De zorg wordt er beter van als dokters en patiënten vaker een goed gesprek aangaan en samen beslissen over de beste behandeling. ‘Samen beslissen’ moet in elke spreekkamer vanzelfsprekend zijn. Wordt een betere samenbeslisser en laat je hier inspireren door onderzoeken, nieuwsberichten en praktijkverhalen. Heb je zelf  interessant nieuws op het gebied van ‘samen beslissen’? Laat het ons weten

 

Op de hoogte blijven?

Ieder kwartaal komt ‘Inspiratie voor samenbeslissers’ uit, een nieuwsbrief over samen beslissen. In de nieuwsbrief delen we kennis en ervaringen. Het is een initiatief van initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en het programma Beslist samen! Meld je aan onderaan de pagina.

‘Patiëntenparticipatie zet verandering in gang.’
Ella: ‘Bijna alle patiënten hebben behoefte om mee te beslissen over hun behandeling, maar nog lang niet alle zorgverleners laten hen meebeslissen. Die behoefte vraagt om zorgverleners die patiënten ondersteunen in dit proces.
Door de Nierwijzer beter weten hoe jij het wilt
Wanneer je nieren bijna niet meer werken, kom je binnen relatief korte tijd te overlijden. Tenzij je een nierfunctievervangende behandeling ondergaat, zoals dialyse of niertransplantatie.
SBS6 begint een goed gesprek
Tien ziekenhuizen en twee umc’s voeren samen beslissen versneld in
1 maart gaat het programma Beslist Samen! van start. Tien ziekenhuizen en twee umc’s voeren samen beslissen versneld in.
Uitbehandeld, maar niet uitgepraat
Als kanker niet meer te genezen is, staan patiënten er regelmatig alleen voor. Bijna iedereen vindt gesprekken in de laatste levensfase en over het sterven moeilijk.
Inzicht in ‘Wat er toe doet’
Een nieuw instrument helpt mensen met een hart- of vaataandoening duidelijk te maken wat belangrijk is in hun leven. Vier online vragen maken inzichtelijk wat er echt toe doet.