Inspiratie

Inspiratie voor samenbeslissers

De zorg wordt er beter van als dokters en patiënten vaker een goed gesprek aangaan en samen beslissen over de beste behandeling. ‘Samen beslissen’ moet in elke spreekkamer vanzelfsprekend zijn. Wordt een betere samenbeslisser en laat je hier inspireren door onderzoeken, nieuwsberichten en praktijkverhalen. Heb je zelf  interessant nieuws op het gebied van ‘samen beslissen’? Laat het ons weten

 

Op de hoogte blijven?

Ieder kwartaal komt ‘Inspiratie voor samenbeslissers’ uit, een nieuwsbrief over samen beslissen. In de nieuwsbrief delen we kennis en ervaringen. Het is een initiatief van initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en het programma Beslist samen! Meld je aan onderaan de pagina.

Ciro investeert in voorbereidingsgesprek
Het gespecialiseerde behandelcentrum Ciro in Horn start in januari met een nieuwe werkwijze. Hieraan is een intensieve voorbereiding vooraf gegaan, waarin behandelaars zijn getraind in gespreksvoering en tools zijn ontwikkeld.
Dialoogmodel voor GGZ-patiënten in Zuyderland Ziekenhuis
Het Zuyderland Ziekenhuis werkt sinds najaar 2017 bij volwassen GGZ-patiënten met meervoudige problematiek met het Dialoogmodel.
Polikliniek Complexe Behandelbeslissingen van start in Erasmus MC
In het Erasmus MC is een aparte polikliniek ingericht voor patiënten die twijfelen welke behandeling of ingreep het beste past bij hun wensen, voorkeuren en behoeften.
‘Zie iedere patiënt als je eerste’
Als ambassadeur van de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ en als patiënt weet Bart Chabot als geen ander hoe belangrijk de patiënt-arts relatie is
Time-out-gesprek geeft mensen met borstkanker lucht
Borstkankervereniging Nederland (BVN) dacht vanuit het patiëntenperspectief met zes ziekenhuizen in de regio Utrecht mee over betere toepassing van samen beslissen.
‘Als je vraagt naar het leven van patiënten, kun je echt samen beslissen’
Neuroloog Leo Visser (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) schreef het boek ‘Menselijkheid in de zorg’ over de dialoog tussen arts en patiënt. Het waren vooral persoonlijke interviews met MS-patiënten die zijn ogen openden voor de impact van ziekte op hun leven.