Inspiratie

Inspiratie voor samenbeslissers

De zorg wordt er beter van als dokters en patiënten vaker een goed gesprek aangaan en samen beslissen over de beste behandeling. ‘Samen beslissen’ moet in elke spreekkamer vanzelfsprekend zijn. Wordt een betere samenbeslisser en laat je hier inspireren door onderzoeken, nieuwsberichten en praktijkverhalen. Heb je zelf  interessant nieuws op het gebied van ‘samen beslissen’? Laat het ons weten

 

Op de hoogte blijven?

Ieder kwartaal komt ‘Inspiratie voor samenbeslissers’ uit, een nieuwsbrief over samen beslissen. In de nieuwsbrief delen we kennis en ervaringen. Het is een initiatief van initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en het programma Beslist samen! Meld je aan onderaan de pagina.

Online conferentie Samen beslissen met uitkomstinformatie
Online conferentie op 22 maart 2021 met inspiratiesessies en praktische workshops waarmee we samen beslissen naar the next level brengen.
Wouter Koelewijn: ‘Ziekenhuizen zijn verplicht om handen en voeten te geven aan samen beslissen’
Op 1 januari 2020 werd samen beslissen verankerd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Wat betekent dit een jaar later voor patiënten, artsen en ziekenhuizen? Wouter Koelewijn, specialist gezondheidsrecht en advocaat bij Van Bethem & Keulen, reageert op deze vraag.
Ronald Brands: ‘Als belangenorganisatie benadrukken we hoe belangrijk dit recht is’
Op 1 januari 2020 werd samen beslissen verankerd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Wat betekent dit een jaar later voor de praktijk? Ronald Brands, jurist/ belangenbehartiger Hiv Vereniging, reageert op deze vraag.
Videoconsult kan autonomie versterken
Tijdens de coronacrisis neemt het videoconsult een grote vlucht. Leent deze methode zich wel voor samen beslissen met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? ‘Er kan meer dan je denkt’, stelt Farhana Bharos, senior adviseur en projectleider e-health4all bij Pharos.
Gericht samen beslissen met meer inzicht in uitkomsten
De beste behandeling voor een ziekte is de behandeling die past bij de individuele patiënt. Ingrid Maas, coördinator uitkomstgerichte zorg bij de Federatie Medisch Specialisten is ervan overtuigd dat het patiënten en artsen bij hun beslissing helpt, wanneer zij weten wat een behandeling ‘vergelijkbare patiënten’ heeft gebracht.
Lees- en kijktips
Er wordt veel gepubliceerd over samen beslissen. In elke editie zetten we de tips van geïnterviewden en andere betrokkenen op een rij. Heeft u zelf een tip? Geef die aan ons door.