Inspiratie

Inspiratie voor samenbeslissers

De zorg wordt er beter van als dokters en patiënten vaker een goed gesprek aangaan en samen beslissen over de beste behandeling. ‘Samen beslissen’ moet in elke spreekkamer vanzelfsprekend zijn. Wordt een betere samenbeslisser en laat je hier inspireren door onderzoeken, nieuwsberichten en praktijkverhalen. Heb je zelf  interessant nieuws op het gebied van ‘samen beslissen’? Laat het ons weten

 

Op de hoogte blijven?

Ieder kwartaal komt ‘Inspiratie voor samenbeslissers’ uit, een nieuwsbrief over samen beslissen. In de nieuwsbrief delen we kennis en ervaringen. Het is een initiatief van initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en het programma Beslist samen! Meld je aan onderaan de pagina.

Lees- en kijktips
Er wordt veel gepubliceerd over samen beslissen. In elke editie zetten we de tips van geïnterviewden en andere betrokkenen op een rij. Heeft u zelf een tip? Geef die aan ons door.
Ziekenhuis Bernhoven ontwikkelt keuzehulpen met uitkomstinformatie
Het project ‘Gepersonaliseerde keuzehulpen voor patiënten in ziekenhuizen’ en het programma 'Beslist Samen! Met spreekkamerinformatie op maat' richten zich op het gebruik van uitkomstinformatie bij Samen Beslissen.
Patiëntenorganisaties en Samen Beslissen
Een impressie van wat patiëntenorganisaties zelf doen en in zorgorganisaties kunnen betekenen voor Samen Beslissen.
Keuzehulp behandeling vergrote prostaat aangescherpt
Bij het maken van de keuzehulp ‘Mannen met plasklachten door een goedaardig vergrote prostaat’ anticipeerde projectleider Paul Kil (uroloog ETZ) op de Leidraad ‘Hoe maak ik een keuzehulp bij een richtlijn?’. Onlangs verbeterde Bekkenbodem4All deze keuzehulp vanuit patiëntenperspectief.
‘Vermijd de weerstand en surf mee op wat al gaande is’
Petran Geurts implementeert bij het Beatrixziekenhuis samen beslissen ‘Ik schud aan de boom en kijk wat er uitvalt. Met die opbrengst gaan we verder.’ Zijn ervaring en overtuiging past binnen één van de zeven inzichten van het programma Beslist Samen!: ‘Gewoon doen vergroot het draagvlak stap voor stap’.
De verpleegkundige als besliscoach
Verpleegkundigen zijn voor patiënten een laagdrempelige gesprekspartner, ook bij het nemen van een behandelbeslissing die past bij hun leven, weet Monique Baas. Ze is casemanager neuro-oncologie en houdt zich in én buiten het LUMC al zestien jaar bezig met communicatie en besluitvorming.