‘Zonder verankering in de visie komt het niet van de grond’

Gita Gallé, voorzitter raad van bestuur van het Deventer Ziekenhuis, reageert op de stelling ‘Zonder steun bestuur ziekenhuis wordt samen beslissen geen succes’.

‘Natuurlijk is samen beslissen primair een proces dat zich in de spreekkamer afspeelt tussen professional en patiënt. Maar als het niet is verankerd in de visie van het ziekenhuis, in hoe we samen aankijken tegen de zorg, komt het moeilijk van de grond. In ons ziekenhuis is samen beslissen een element van persoonsgerichte zorg.

De persoon en zijn omgeving zijn het uitgangspunt voor al onze zorg. De gezamenlijke visie van de raad van bestuur én de medische staf vormt de basis om samen beslissen succesvol te implementeren in het hele ziekenhuis.

We ondersteunen dit bijvoorbeeld in onze communicatie met de patiënt. Zo hebben patiënten via een portal toegang tot hun medische gegevens en maken we het hen zo gemakkelijk mogelijk om vragen te stellen. Maar ook het continu leren van feedback van patiënten en de toets of zij de acties die we daarop nemen als een verbetering ervaren zijn belangrijk. Samen met de medische staf zorgen we dat persoonsgerichte zorg en daarmee samen beslissen concreet betekenis krijgt voor elke afdeling. Voorlopers zorgen vaak dat een cultuurverandering op gang komt. Dat ondersteunen we door hen in de interne communicatie en op onze beleidsconferenties een podium te geven om hun ervaringen te delen en anderen te enthousiasmeren.
Je moet dit wel echt samen met het stafbestuur doen. Als de medische staf (nog) niets ziet in samen beslissen en persoonsgerichte zorg, gaat het niet vliegen.’