Ziekenhuis Bernhoven ontwikkelt keuzehulpen met uitkomstinformatie

Het project ‘Gepersonaliseerde keuzehulpen voor patiënten in ziekenhuizen’ en het programma ‘Beslist Samen! Met spreekkamerinformatie op maat’ richten zich op het gebruik van uitkomstinformatie bij Samen Beslissen. Het is de bedoeling dat deze informatie (over kwaliteit van leven en dagelijks functioneren) beschikbaar komt voor patiënten. Bernhoven gaat daarom uitkomstinformatie verwerken in keuzehulpen voor heup- en knieartrose en voor liesbreuk.

In Bernhoven zijn al twintig keuzehulpen in gebruik. Binnen deze projecten gaat het ziekenhuis samen met Patiëntenfederatie Nederland en drie andere zorgaanbieders drie keuzehulpen uitbreiden met informatie over uitkomsten die andere patiënten hebben ervaren. ‘Daarbij willen we ervaringen meenemen over niet-behandelen, zodat patiënten ook daarover beter onderbouwd kunnen beslissen’, zegt projectleider Mieke Klerkx.

Ervaringsinfo
Klerkx legt uit dat keuzehulpen tot nu toe voornamelijk zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over de verschillende behandelopties. ‘Informatie over wat patiënten willen weten en hoe zij behandelingen ervaren, is minstens even belangrijk. Welke pijnklachten ervaren zij bijvoorbeeld voor én na een heup- of knievervanging en hoe is het met hun mobiliteit gesteld? De Patiëntenfederatie achterhaalt via focusgroepen welke uitkomstinformatie patiënten nodig hebben voor hun keuze, zodat we juist dat kunnen verwerken. In september hopen we met alle deelnemers proef te draaien met de vernieuwde keuzehulpen. Voorwaarde is wel dat we over voldoende data beschikken.’

Samen met andere zorgaanbieders
Het ontwikkelen en proefdraaien met de keuzehulpen voor heup- en knieartrose doet Bernhoven bewust samen met drie andere ziekenhuizen: het Beatrixziekenhuis, de Maartenskliniek en het IJsselland Ziekenhuis. Voor liesbreuk wordt tevens samengewerkt met huisartsengroep Synchroon in de regio Oss-Uden-Veghel en met huisartsen in de regio van het Beatrixziekenhuis.  ‘Zo zorgen we dat vernieuwingen op het gebied van samen beslissen direct opgeschaald kunnen worden. Bij het begin van een keuzeproces is ook de huisarts nauw betrokken. En hij blijft betrokken na afloop van een behandeling in het ziekenhuis, maar natuurlijk ook wanneer de patiënt besluit tot niet-behandelen. Door gezamenlijk ervaring op te doen kunnen we samen leren wat het beste werkt voor patiënt en zorgverlener.’

Totaalpakket
Naast Patiëntenfederatie Nederland denken de betrokken zorgaanbieders in een kernteam mee over de uitbreiding van de keuzehulpen én over de implementatie van Samen Beslissen. Klerkx: ‘Natuurlijk willen we patiënten met goede tools van specifiekere informatie voorzien. Maar Samen Beslissen wordt alleen praktijk, wanneer we professionals en patiënten trainen en begeleiden in hun nieuwe rol. Daar gaan we in dit traject ook aan werken.’
De Patiëntenfederatie is niet alleen betrokken bij de doorontwikkeling van de keuzehulpen maar bij het totale plan van aanpak, met als aandachtsveld het informeren en begeleiden van patiënten. ‘Ons gezamenlijk doel is dat samen beslissen in de spreekkamer gemeengoed wordt. Dat bereik je alleen met betrokkenheid van patiënten én zorgprofessionals.’

——————————————————————————————————————————-
Over de projecten:
Het project ‘Gepersonaliseerde keuzehulpen voor patiënten in ziekenhuizen’ is een initiatief van PATIENT+, in samenwerking met een consortium van dertien ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Pacmed en CZ. Bestaande keuzehulpen voor heup- en knieslijtage en galsteen- en liesbreuklijden worden verrijkt met uitkomstinformatie die voor de patiënt belangrijk is. Deze uitkomstinformatie is gebaseerd op PROMs en uitkomstinformatie uit landelijke data-registraties (alleen voor heup- en knieslijtage). Hierdoor sluiten de keuzehulpen beter aan op de dagelijkse praktijk. Dertien ziekenhuizen gaan de met uitkomstinformatie verrijkte keuzehulpen in twee fases implementeren. Het project wordt gefinancierd door Zorginstituut Nederland.

Het programma ‘Beslist Samen! Met spreekkamerinformatie op maat’ is ontwikkeld door ziekenhuizen en patiëntenorganisaties die voorlopen in het gebruik van uitkomstinformatie en samen beslissen. Het programma bouwt voort op de inzichten uit het voorgaande programma ‘Beslist Samen!’.  Veertien ziekenhuizen werken nu samen met patiëntenorganisaties aan de implementatie van samen beslissen in de spreekkamer. Daarbij is extra aandacht voor het gebruik van uitkomstinformatie en welke uitkomsten voor de patiënt belangrijk zijn voor de beslissing over een behandeling. Deze worden weergegeven via bijvoorbeeld een patiëntendashboard of in een keuzehulp, op maat voor patiënten. Het programma wordt gefinancierd door Zorginstituut Nederland.