Workshop Rol bestuurder: ‘Als bestuurder moet je de bühne op’

– special congres Beslist Samen! –

Hoe kan de aansturing van een ziekenhuis zo worden ingericht dat het samen beslissen zoveel mogelijk ondersteunt? Bestuurders zijn van invloed bij het faciliteren van de randvoorwaarden én bij het uitdragen van het belang. In de workshop ‘Samen beslissen en de rol van een bestuurder’ delen twee bestuurders en een medisch leider hun visie.

‘Samen beslissen vraagt een cultuuromslag’
Anita Wydoodt, lid van de Raad van Bestuur van het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis (ETZ): ‘De implementatie van samen beslissen ligt natuurlijk vooral bij artsen en verpleegkundigen. Maar als bestuurder moet je wel de bühne op om het van de grond te krijgen. Het is belangrijk dat je je verbindt aan het onderwerp. Dat doen we enerzijds door te faciliteren, maar tegelijk ook door zichtbaarheid te creëren. We blijven de veranderende rol van zowel de patiënt als de professional keer op keer benoemen en uitdragen. Richting zorgverleners is het belangrijk om empathie te hebben voor het feit dat ze vaak al jaren op een bepaalde manier werken. Samen beslissen vraagt een cultuuromslag, en dat kost tijd. Voor de implementatie ligt geen blauwdruk klaar; elk ziekenhuis, elke arts en elke patiënt moet zijn eigen pad doorlopen.’

 

‘Samen beslissen begint met een strategie’
Carina Hilders, directeur Reinier de Graaf Ziekenhuis: ‘Samen beslissen begint met een strategie voor de toekomst. Binnen ons ziekenhuis hebben wij verhalensessies gehouden waarbij patiënten vertelden over wat het Reinier de Graaf voor hen betekent. Op basis daarvan hebben we een identiteit en strategie ontwikkeld, met als belangrijkste waarde ‘echte, oprechte aandacht’. Samen beslissen sluit heel goed aan bij die kernwaarde. Als Raad van Bestuur willen we dan ook graag faciliterend zijn aan de implementatie ervan. Dat hebben we gedaan door trainingen aan te bieden. Maar ook door politijden vrij te geven en taakdifferentiatie door te voeren op de afdelingen. Zo creëren we tijd en rust voor echte, oprechte aandacht. Intussen houden we het onderwerp warm door er steeds in de organisatie op terug te komen. Zo sta ik geregeld op een zeepkist om medewerkers toe te spreken en ervaringen te delen.’

 

‘Onze organisatie ademt samen beslissen’
Inge Blokzijl, medisch leider Diagnose & Indicatiestelling en samen beslissen in Ziekenhuis Bernhoven: ‘Bij Bernhoven hebben we de implementatie van samen beslissen serieus aangepakt. We hebben een ziekenhuis brede Projectgroep Samen Beslissen en per vakgroep een Werkgroep Keuzehulp. Alle artsen zijn getraind met videotraining, workshops met een acteur en door een buddy die meeloopt. Verder hebben we een bewustwordingscampagne gevoerd en training gegeven voor patiënten. Ook zijn ‘de 3 goede vragen’ ingevoerd en draaien er inmiddels 20 keuzehulpen bij 14 vakgroepen.

Samen beslissen betekent een verandering van mindset. Het is iets dat je moet blijven herhalen en iedere keer een stukje breder moet trekken. We zijn er continu mee bezig; ons ziekenhuis ademt samen beslissen. Aan de kant van het empoweren van de patiënt kunnen we nog wel veel winnen. Daar richten we ons de komende tijd op.’

 

cartoon: Djanko