Wat hebben zorgprofessionals en patiënten nodig om samen te beslissen?

– special congres Beslist Samen! –

In het openingsinterview hebben Annemiek Doeksen (Oncologisch chirurg, St.Antonius Ziekenhuis), Lidewij Wilms (moeder van een kind met syndroom van Turner) en Agnes Brooijmans (kinderverpleegkundige Bravis Ziekenhuis) hier wel ideeën over.

Annemiek Doeksen: ‘We hebben vooral ruimte nodig. Richtlijnen en protocollen belemmeren in open-mind-denken.’ ‘We zijn om omdat we het effect zien in de spreekkamer. Je moet echt zelf ervaren dat samen beslissen beter werkt.’

Agnes Brooijmans: ‘We rusten patiënten/ ouders toe door duidelijk te zeggen dat zij hun kind het beste kennen. En te benadrukken dat het om hen gaat.’

Lidewij Wilms: ‘Bij patiënten moet de knop aan om na te gaan denken over: Wat wil ik eigenlijk? Daarbij helpt duidelijke informatie op papier, maar vooral ook een arts die vraagt hoe het met jou gaat. Dat werkt ook bij kinderen.’