Vera Molenaar, senior adviseur ETZ: ‘We kiezen voor een brede inzet’

Het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) wil met een brede aanpak via verschillende aanvliegroutes de cultuur veranderen en alle ogen op de patiënt richten. Vera Molenaar vertelt hoe het project Beslist Samen! aansluit bij de missie ‘Oog voor jou’ en initiatieven die al in het ziekenhuis lopen. In drie zorgpaden en met keuze- en gesprekshulpen wordt samen beslissen geïmplementeerd.

 

Zo wil ETZ in drie zorgpaden – cataract (staar), hartfalen en borstkanker – het principe van samen beslissen uitwerken. ‘Specialisten gaan samen met patiënten stap voor stap bedenken welke veranderingen in het zorgpad hiervoor nodig zijn.’

Keuzehulpen en ‘3 goede vragen’
Maar ETZ wil meer doen. ‘We willen samen met de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten de campagnes ‘3 goede vragen’ en ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ in het ziekenhuis implementeren. Daarnaast gaan we met twee nieuwe keuzehulpen werken; voor baarmoederverzakking en dikkedarmkanker. Al eerder voerden we drie andere keuzehulpen in. We kijken ook of we ervaringsdeskundigen kunnen inzetten. Zij kunnen sommige patiënten ondersteunen in het gesprek met de arts.’

 

De keuze voor meerdere invalshoeken is niet toevallig. Het ETZ wil zo aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de verschillende specialismen. ‘Uiteindelijk willen we alle instrumenten waar mogelijk ziekenhuisbreed invoeren. Door deze werkwijze willen we bevorderen dat iedereen enthousiast wordt.’ Daarbij blijft de verandering zeker niet beperkt tot artsen. Ook het management en de bedrijfsvoering gaan hierin mee, zodat samen beslissen vanuit de organisatie wordt gefaciliteerd.

 

Evaluatie en effectmeting
ETZ evalueert de effecten van de verschillende methodieken. Molenaar: ‘Van de inzet van keuzehulpen meten we de participatiegraad. Dat wil zeggen dat we meten hoeveel patiënten én artsen een keuzehulp gebruiken en wat zij ervan vinden. Daarbij starten we met een nulmeting.’ Bij ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ worden zowel de nulmeting als de effectmeting van de Patiëntenfederatie en Federatie Medisch Specialisten gebruikt. Daarnaast meet het ziekenhuis in zijn geheel patiëntervaringen (PREMS). ‘Concrete patiëntverhalen laten tenslotte de voelbare verschillen zien. Dat is naast kwantitatieve metingen zeer waardevol en motiverend.’