Sectoroverstijgende campagne over samen beslissen

Wat bepaalt jouw gedrag bij samen beslissen? Dat is onderzocht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het onderzoeksrapport biedt inzicht in factoren die zorggebruikers en -verleners beïnvloeden. Zo blijkt dat een goede voorbereiding met de zorgverlener samen beslissen aanzienlijk bevordert. En dat het niet goed onder woorden kunnen brengen van de eigen wensen dit proces belemmert. Belangrijke input voor de ontwikkeling van een nieuwe campagne.

Partijen uit de medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, wijkverpleging en paramedie gebruiken deze bevindingen dan ook bij het ontwikkelen van een sectoroverstijgende campagne over samen beslissen.  De lancering staat gepland voor 2021.

Uitkomstgerichte zorg
De campagneontwikkeling past binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg. Met dit programma – dat voortkomt uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 – wil VWS samen met veldpartijen uitkomstinformatie beschikbaar en toegankelijk maken in de spreekkamer, zodat dit gebruikt kan worden bij samen beslissen. Het gaat om zowel medische uitkomsten (bijvoorbeeld bijwerkingen) als door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (bijvoorbeeld gevolgen voor het sociaal functioneren). De campagne wil zorggebruikers en -verleners stimuleren tot meer samen beslissen. Zodat zij er ook klaar voor zijn om de uitkomsten op een goede manier te gebruiken.

Sectoroverstijgend
Mensen ontmoeten op weg naar goede zorg vaak meerdere type zorgverleners. In elke situatie en bij elke zorgverlener zijn er beslismomenten. In de medisch-specialistische zorg gaat het vaak om het kiezen van een behandeling. Bij de wijkverpleging gaat het over zorg en ondersteuning op het juiste moment. Samen beslissen is dus op veel verschillende plekken en niveaus nodig. Daarom richt de campagne over samen beslissen zich op zorggebruikers en zorgverleners in verschillende sectoren. De campagne zorgt voor een gezamenlijke en verbindende taal voor dit onderwerp.

Vragen? Neem contact op met campagnemanager Caroline de Moor: c.demoor@patientenfederatie.nl

 


De campagne over samen beslissen wordt ontwikkeld door: Federatie Medisch Specialisten, InEen, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Landelijke Huisartsen Vereniging, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Huisartsen Genootschap, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Paramedisch Platform Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, Pharos, Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Meer informatie: