Praktische training voor AIOS

Het LUMC heeft een training over samen beslissen ontwikkeld voor assistenten in opleiding en hun opleiders. De training bestaat uit e-learning, een praktijktraining van één dagdeel voor de artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en één dagdeel voor hun opleiders. Via een teach-the-teachersprogramma kan de training in andere opleidingsziekenhuizen worden verspreid.

 

Tijdens een e-learningsessie van circa drie kwartier leren assistenten via een interactief programma de theorie over samen beslissen. In de praktijktraining worden eerst in een open discussie beelden, ervaringen en opvattingen over samen beslissen uitgewisseld. ‘Daarna gaan de assistenten met een acteur oefenen met casussen die ze zelf hebben ingebracht’, vertelt professor Anne Stiggelbout, die de training mede ontwikkelde. ‘Deelnemers krijgen gerichte feedback van de acteur, die de rol van de patiënt speelt. De acteur is heel alert en geeft direct terug wat hij als patiënt voelt en ervaart. Deelnemers en de trainers geven elkaar ook feedback en evalueren hun eigen handelen. Zo’n oefening met een acteur ervaren cursisten als heel waardevol.’

Video-opnames
Door de opleiders te trainen, wordt de implementatie in de dagelijkse praktijk versterkt. Ook hier staan de ervaringen van de assistenten centraal. ‘De assistenten sturen allemaal een video-opname uit hun praktijk in. Daarbij geven ze aan wat ze zelf moeilijke momenten in het gesprek met de patiënt vonden. Tijdens de opleiderstraining leren specialisten feedback op de video’s te geven en te bepalen wat ze met hun assistent gaan bespreken.’
Tegelijkertijd wordt met dit onderdeel de bewustwording van de opleiders aangewakkerd. ‘Het mes snijdt aan twee kanten. Opleiders leren – na het volgen van de e-learning – hun assistenten te begeleiden op samen beslissen, maar worden zich zelf ook weer bewust van het belang hiervan. En van valkuilen als onbewust stuurgedrag.’

 

Kleine dingen maken het verschil
Volgens Stiggelbout is een praktische training over samen beslissen zinvol. Want hoewel patiënten en artsen overtuigd zijn van het belang, gebeurt het in de praktijk nog te weinig. ‘Een praktische training geeft handvatten en opent de ogen van deelnemers voor verbeteringen. Zo laten de casussen zien hoe je als arts de patiënt meer ruimte kunt geven en minder kunt sturen. Bijvoorbeeld door de opening van het consult, het inlassen van een pauze, het stellen van open vragen en het taalgebruik. Het zijn ogenschijnlijk kleine dingen die het verschil maken.’

 

Opleidingsziekenhuizen kunnen op verzoek de e-learningmodule gebruiken en geïnteresseerde opleiders/docenten kunnen informatie inwinnen over het teach-the-teachersprogramma bij Anne Stiggelbout of Beatrijs de Leede (mail naar: N.R.Nauta-Kaat@lumc.nl)

 


 

 

 

Trainingen in AMC
Binnen het AMC wordt een vergelijkbare training aangeboden voor geïnteresseerde zorgverleners en AIOS. In één dagdeel krijgen ze theorie en oefenen ze praktijksituaties met een acteur. Daarbij krijgen ze feedback van de acteur, een psycholoog en andere deelnemers. De behoefte aan deze training kwam naar voren naar aanleiding van de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’. Dirk Ubbink (hoofdonderzoeker bij chirurgie en opleider): ‘We hebben de training inmiddels vier keer gegeven aan geïnteresseerden en bieden hem dit najaar ook aan AIOS aan. Het is een onderdeel van een totaalpakket waarmee we samen beslissen implementeren.’

Kijk voor meer inspiratie van het AMC ook op de website