Polikliniek Complexe Behandelbeslissingen van start in Erasmus MC

In het Erasmus MC is een aparte polikliniek ingericht voor patiënten die twijfelen welke behandeling of ingreep het beste past bij hun wensen, voorkeuren en behoeften.

Voorbeelden zijn: ouderen, die voor een operatiekeuze staan, jonge mensen met een ernstige stofwisselingsziekte of patiënten die in aanmerking komen voor een transplantatie.

Kort en intensief traject
De patiënt doorloopt in drie weken een beslisproces dat begint met een uitgebreid gesprek, waarbij zijn leven en perspectief centraal staan. Wat zijn belangrijke waarden en wensen in zijn leven? Hoe ziet de thuissituatie eruit? En vooral wat vindt de patiënt echt belangrijk en wat wil hij niet?

In de tweede week is er een multidisciplinair overleg (MDO) met de verwijzende arts, en andere betrokken behandelaars zoals de huisarts. ‘In het MDO zit ook een ethicus die ons lastige vragen stelt, zoals wat is het probleem van bijwerkingen als de patiënt daar zelf geen moeite mee heeft?’, vertelt behandelcoördinator Rozemarijn van Bruchem.
‘Na het MDO praat ik met de patiënt en zijn naaste over de mogelijkheden, waarbij ik begin met de optie die volgens ons het beste bij hem past. Daarna beslissen de patiënt en zijn behandelaar samen over de behandeling.’

 

‘Patiënten voelen zich gehoord’
Het is nog te vroeg om melding te maken van wetenschappelijk gemeten resultaten. Van Bruchem hoort al wel positieve geluiden. ‘Patiënten voelen zich gehoord en hun behandelaars vinden de aanpak nuttig en leerzaam. Het geeft hen inzicht dat er hele andere dingen voor de patiënt meespelen dan de puur medische kant. Dat is belangrijk, want uiteindelijk moeten de gesprekken, die ik nu voer, in de reguliere spreekkamer plaatsvinden.’