‘Patiëntenparticipatie zet verandering in gang.’

Ella Visserman, projectleider Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisties, reageert op de stelling “Artsen kunnen niet samen beslissen”.

Ella: ‘Bijna alle patiënten hebben behoefte om mee te beslissen over hun behandeling, maar nog lang niet alle zorgverleners laten hen meebeslissen. Die behoefte vraagt om zorgverleners die patiënten ondersteunen in dit proces.

De patiënt komt opeens in een vreemde wereld en moet moeilijke keuzes maken. Als een zorgverlener de keuzemogelijkheden begrijpelijk maakt en zich verdiept in wat voor de patiënt telt in zijn leven, is het een uitdaging om samen te komen tot een keuze die bij hem past. Bijna alle patiënten kunnen meebeslissen, als ze daarin worden ondersteund. Maak de behandelopties (ook niet-behandelen) begrijpelijk, leg voor- en nadelen naast elkaar én snijd ze toe op de leefsituatie van de patiënt. Wat bepaalt voor hem de kwaliteit van leven? Het beste medische advies hoeft niet de beste behandeling voor iedereen te zijn. Uiteindelijk is de patiënt leidend.

Zeker bij kanker zijn er tijdens het ziekteproces meerdere beslismomenten waarop de patiënt tot andere keuzes kan komen. Wat is het effect van chemotherapie op korte en lange termijn, op je werk en sociale leven? Geef de patiënt bedenktijd en ruimte om op een keuze terug te komen. Als je kanker krijgt, kom je in een medische en emotionele achtbaan. Maar er is vrijwel altijd tijd om tot een gefundeerde keuze te komen.

Patiëntenparticipatie zorgt dat zorgverleners de urgentie hiervan voelen en zet daarmee een verandering in gang. Patiëntenorganisaties ondersteunen daar graag bi