Online conferentie Samen beslissen met uitkomstinformatie

Op 22 maart 2021 organiseert het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg de online conferentie: Samen beslissen met uitkomstinformatie: een koel hoofd en een warm hart. De focus ligt op de resultaten vanuit het implementatieprogramma Beslist samen! en het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren. Kortom, samen beslissen voor gevorderden! Met inspiratiesessies en praktische workshops brengen we samen beslissen in deze conferentie naar the next level.

 

In het programma Beslist samen! voeren zeven ziekenhuizen en zeven umc’s samen beslissen versneld in bij zes aandoeningen. De focus ligt op samen beslissen in de spreekkamer met gebruik van uitkomstinformatie. Binnen het Experiment Uitkomstindicatoren maken de zeven Santeon-ziekenhuizen uitkomstinformatie toegankelijk in de spreekkamer voor samen beslissen.

Bent u nieuwsgierig naar wat samen beslissen op basis van uitkomstinformatie behelst? En op zoek naar concrete ervaringen, geleerde lessen, instrumenten en contactpersonen om samen beslissen in de eigen praktijk naar een hoger niveau te brengen? Noteer dan maandag 22 maart 2021 van 16.30 tot 19.30 uur in uw agenda en meldt u zich alvast aan. Deelname is gratis.

 


Doelgroep: zorgprofessionals, patiëntenorganisaties/-vertegenwoordigers en andere betrokkenen bij uitkomstgerichte zorg.

Voor inhoudelijke vragen over de conferentie: Jan de Boer, coördinator veranderaanpak, j.deboer@nvz-ziekenhuizen.nl
Voor organisatorische vragen: Heleen Steenbeek, coördinator evenementen & trainingen, bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl