Onderzoek ‘samen beslissen’

Doe mee met onderzoek naar ‘samen beslissen’
Patiëntenfederatie Nederland hoort graag uw ervaringen en wensen als het gaat om ‘samen beslissen’. Als u met uw zorgverleners praat over een nieuwe of volgende stap in uw zorg, hoe gaat dat dan? Bepaalt uw zorgverlener alleen wat er gebeurt? Of heeft u daar ook inspraak in? En wilt u dat wel?

Vul de vragenlijst in
De vragenlijst van Patiëntenfederatie Nederland gaat over ‘samen beslissen’ met uw zorgverlener over uw zorg. Bijvoorbeeld over welke behandeling te starten. Of over het wel of niet ondergaan van een medisch onderzoek (zoals een foto of bloedonderzoek). Of dat u doorgaat op de ingeslagen weg of beter een andere behandeling kunt beginnen. De beslissingen kunnen variëren van kleine beslissingen, die niet zo ingrijpend zijn, tot heel grote beslissingen over ongeneeslijke ziektes en het einde van het leven. In de vragenlijst gaat het om uw ervaring met hoe deze beslissingen over uw zorg worden genomen. En wat u het liefst zou willen als het om Samen Beslissen met uw zorgverlener gaat. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Meer informatie en een link naar over de vragenlijst vindt u hier.