‘Multidisciplinair overleg helpt om naar de hele mens te kijken’

Yvonne Schoon (geriater en afdelingshoofd SEH) deelt haar ervaringen met covid-19 en samen beslissen op de SEH.

‘We waren zo bezig met het door de SEH loodsen van de covid-patiënt dat we vaak meer met handelen volgens protocollen en richtlijnen bezig waren dan met samen beslissen met de patiënt. Hoe bescherm je personeel? Wat moet er allemaal gebeuren? In die hectiek werd aan samen beslissen met de patiënt en zijn familie voorbij gegaan.

Vanuit veiligheidsoverwegingen beperkten we ook het contact met verschillende zorgverleners. Vaak voerde de zaalarts, veelal de jongste dokter, het gesprek met de patiënt. Er was vaak minder overleg met andere disciplines en de patiënt en zijn familie. Zo verlies je de context van de patiënt gemakkelijk uit het oog, terwijl die juist de basis is voor samen beslissen.

Als geriater heb ik ook huisartsen kunnen ondersteunen met informatie over de zin van een ziekenhuisopname en de voor- en nadelen van een behandeling in het ziekenhuis. Zuurstof kan bijvoorbeeld ook thuis gegeven worden. Met dergelijke informatie konden zij hun patiënten beter ondersteunen bij het nemen van een beslissing over een opname. Die ondersteuning kunnen we ook op de SEH bieden.

Daarom willen nu op de SEH een flexibel 24-uurs-multidisciplinair overleg (MDO) voor covid-patiënten organiseren. Dan kijk je vanuit verschillende disciplines naar de voor- en nadelen van een opname voor die specifieke patiënt. Hoe is bijvoorbeeld de thuissituatie? In een MDO maak je een pas op de plaats; je kijkt naar verschillende mogelijkheden en bespreekt die vervolgens goed door met de patiënt. Er zijn vaak goede alternatieven voor een opname, dichter bij huis. We zijn erg geschrokken van ouderen die eenzaam in een ziekenhuisbed lagen en geen contact meer hadden met thuis.
Door vanuit verschillende perspectieven naar iedere situatie te kijken en een goed gesprek met de patiënt te voeren, krijgen mensen passende zorg. Dat kunnen we ook voor een crisissituatie als covid-19 organiseren.’