‘Medische kennis gaat over ziekten, geneeskunde over de patiënt’

Markus Oei, KNO-arts Flevoziekenhuis, reageert op de stelling “Artsen kunnen niet samen beslissen”.

Markus: ‘De variatie tussen artsen is ontzettend groot. Veel artsen denken: ‘Ik vertel de voor- en nadelen van de behandeling, dan kan de patiënt beslissen’. Maar zo simpel is het niet. Het gaat om uitwisseling van informatie, om tweerichtingsverkeer.

De arts kan vertellen over de medische mogelijkheden en weet wat groepen patiënten willen. Maar het draait in de spreekkamer om de persoonlijke situatie van die ene unieke patiënt. Uitgaan van de voorkeuren en belangen van die patiënt is daarom essentieel. Medische kennis gaat over ziektes, geneeskunde gaat over de patiënt met een ziekte.

Er zijn allerlei tools om het beslisproces te ondersteunen, maar een tool is geen doel. Het gaat in de eerste plaats om een attitudeverandering en goede communicatie. De arts moet uitgaan van de situatie van de patiënt en herhaalbare informatie aanbieden, bij voorkeur digitaal. En vooral begrijpelijk. Daarna moet de patiënt tijd en ruimte hebben om met zijn naaste na te denken en daarna zijn vragen te kunnen stellen. Het hele proces moet op zijn kop.

Natuurlijk kunnen wij dit als dokters en willen we dit beslisproces ook zelf begeleiden. Wij hebben immers de kennis en de ervaring in het behandelen van ziektes en hoe patiënten doorgaans reageren. Die kennis moeten we beter leren overdragen en afstemmen op de patiënt. Ook de patiënt moet veranderen. Minder dan 1% van mijn patiënten maakt aantekeningen en vraagt: ‘wat vindt u dokter?’ Samen beslissen vraagt een cultuurverandering.’