Inzicht in ‘Wat er toe doet’

Een nieuw instrument helpt mensen met een hart- of vaataandoening duidelijk te maken wat belangrijk is in hun leven. Vier online vragen maken inzichtelijk wat er echt toe doet. Door de vragen wordt duidelijk wat zij willen kunnen en wat zij hier voor nodig hebben. Dat inzicht is waardevol. Voor mensen zelf en om te bespreken met naasten of zorgverleners. Het draagt bij aan meer begrip, een beter gesprek en passende keuzes ten aanzien van gezondheid.

De uitkomsten van de vragenlijst kunnen ter voorbereiding op een consult met een arts gebruikt worden. Anke Vervoord, directeur van De Hart&Vaatgroep ‘Wat er toe doet maakt iemands leven het startpunt van een gesprek, daar waar meestal de ziekte het vertrekpunt is. De vragenlijst bestaat uit 4 vragen: Wat is voor mij belangrijk in het leven? Wat is nu voor mij belangrijk in het leven? Wat wil ik kunnen? Wat heb ik nodig om dit te kunnen doen?

Patiënten geven aan dat Wat er toe doet houvast biedt voor gesprekken over gezondheid en keuzes. En dat zij het ook voor zichzelf gebruiken. Ook zorgverleners vinden het een handig instrument. Het kan hen helpen het gesprek af te stemmen op de wensen van de patiënt, aan te sluiten bij diens motivatie en te komen tot passende zorg. Zij kunnen patiënten vragen het instrument voorafgaand aan een consult in te vullen.

Wat er toe doet is ontwikkeld door De Hart&Vaatgroep, in samenwerking met mensen met een hart- of vaataandoening, hart- en vaatspecialisten, kaderhuisartsen, gezondheidspsychologen, een maatschappelijk werkende, hart- en vaatverpleegkundigen (inclusief hartfalen en beroerte) en praktijkondersteuners CVRM.

Meer informatie vindt u op www.hartenvaatgroep.nl/watertoedoet