‘Initiatief ligt bij professionals’

Jannie Oskam, ervaringsdeskundige, reageert op de stelling ‘Zonder steun bestuur ziekenhuis wordt samen beslissen geen succes’.

‘Samen beslissen is belangrijk voor patiënten. Omdat zij en alleen zij altijd de gevolgen dragen van behandelingen, moeten zij daar op de één of andere manier over meebeslissen. Dat is nog niet zo eenvoudig in de praktijk, want samen beslissen kost tijd en moeite. Daarom ligt het initiatief in mijn ogen altijd bij de professionals, zij moeten het aan willen gaan.

Zij kunnen het ook zonder steun van bestuurders, maar het zijn vaak kleine projecten met een paar mensen en dat maakt het kwetsbaar. Support van het bestuur lijkt me dan heel welkom. Van patiëntenorganisaties ook trouwens.

Als samen beslissen breder ingevoerd wordt, is support van het bestuur onmisbaar. In het implementatieproject Time Out en Gedeelde Besluitvorming bij borstkankerzorg leren we namelijk dat samen beslissen niet alleen leidt tot een mindshift bij professionals (zoals een chirurg het verwoordde), maar ook tot een andere organisatie van bijvoorbeeld de poli. Daarnaast  moeten professionals  getraind worden. Tenslotte moet je patiënten voorlichten. Zij hoeven echt geen ‘halve dokter’ te worden, maar dat idee leeft soms wel. Een professional moet dus uitleggen waar het om gaat: de gekozen behandeling moet passen bij wat belangrijk is in het leven van patiënten. De arts helpt bij het kiezen door zich in hun leven te verdiepen.
Als besturen  samen beslissen breed ondersteunen, lijkt me dat heel behulpzaam om het met elkaar tot een succes te maken.’

Jannie Oskam is auteur van het boek ‘Zo gaan we het doen, samen beslissen bij borstkanker’