Inge Henselmans: ‘De dokter blijft altijd verantwoordelijk voor samen beslissen’

Inge Henselmans, universitair docent Medische Psychologie en gedragswetenschappelijk docent huisartsenopleiding bij Amsterdam UMC, reageert op de vraag ‘Patiënten trainen in samen beslissen werkt dat?’

‘In 2018 is een literatuuronderzoek (87 studies) verschenen naar het effect van interventies gericht op samen beslissen in de spreekkamer. 44 studies gingen over het ondersteunen van patiënten via een brochure, keuzehulp, training of begeleiding. De studies bleken van onvoldoende kwaliteit om conclusies te kunnen trekken. We weten dus nog niet of het trainen van patiënten effect heeft.

Zelf denk ik dat het trainen en voorbereiden van de patiënt beter werkt, wanneer de dokter ook is getraind. Als de patiënt is voorbereid en de dokter begint het consult met een hele andere mindset, worden patiënten teleurgesteld. En, je kunt niet alle patiënten voorbereiden, bijvoorbeeld omdat er geen tijd is of ze te ziek zijn. Daarom is de dokter als professional altijd verantwoordelijk voor samen beslissen. Laten we daarom vooral onze energie op zorgprofessionals richten.

Natuurlijk kunnen we patiënten bewustmaken en aanmoedigen, zoals dat gebeurt met ‘de 3 goede vragen’. Ik verwacht dat dit op de lange duur effect heeft. Maar voor veel patiënten gaat een training te ver. Je vraagt nogal wat. Het belangrijkste is dat we patiënten aanmoedigen om na te denken over wat ze belangrijk vinden bij het nemen van een beslissing. Hulpmiddelen als een gesprekskaart of een gesprek met een andere zorgverlener of een naaste kunnen hen daarbij helpen.’