Impuls voor gebruik van uitkomsten bij samen beslissen

De komende twee jaar krijgt samen beslissen een nieuwe impuls. Zorginstituut Nederland (ZIN) stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten binnen het thema ‘het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen’. Ruim 50 partijen hebben dit voorjaar een aanvraag ingediend voor een projectsubsidie. Uiterlijk 1 juli wordt bekend welke voorstellen ZIN honoreert.

 

Het thema is onderdeel van de stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van Zorg. Centraal staat het gebruik van uitkomsten van de zorg, zodat patiënten en zorgverleners nog beter kunnen overleggen en beslissen over de juiste behandeling en behandelaar.

Uitkomsten koppelen aan wensen
Het gaat dan om informatie over klinische uitkomsten in relatie tot kenmerken en wensen van de patiënt. Willemijn Krol, coördinator van de stimuleringsregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg, legt uit wat daarmee wordt bedoeld. ‘Welke resultaten mag een gezonde vrouw van 80 verwachten van een heupoperatie: hoe groot is de kans op complicaties, hoe lang is de hersteltijd, wanneer kan ze weer lopen …? Het gaat om concrete uitkomstinformatie die gekoppeld is aan patiëntkenmerken als leeftijd, geslacht en dergelijke. Daarnaast kun je uitkomsten relateren aan wensen en de levenswijze van een patiënt. Iemand met drie kinderen heeft waarschijnlijk andere doelen voor ogen dan iemand van 80 jaar.’
Het vertrekpunt in de spreekkamer zijn de doelen van de patiënt: wat wil hij na een behandeling weer kunnen? Vervolgens vertelt de arts op basis van uitkomstinformatie, wat de patiënt kan verwachten van verschillende behandelingen in relatie tot zijn wensen.

 

Gouden ei
Binnen de zorg is allerlei data beschikbaar over resultaten van behandelingen. Het doel van de stimuleringsregeling is dat organisaties niet blijven zitten op hun gouden ei met data maar deze koppelen aan kenmerken en wensen van patiënten. Vervolgens moet de vertaalslag worden gemaakt naar goede patiënteninformatie. Krol: ‘In de beoordeling van de ingediende projectvoorstellen richten we ons op ‘voorlopers’: partijen die niet alleen data verzamelen maar deze ook al vertalen naar bruikbare patiënteninformatie.’

 

Variatie aan aanvragen
De ruim 50 projectaanvragen zijn ingediend door ziekenhuizen, koepels van patiëntenorganisaties, de eerste lijn en bureaus die van data nuttige tools kunnen maken. Het is de bedoeling om juist in verschillende zorgtrajecten ervaring op te doen. Bijvoorbeeld om bij de zorg voor chronisch zieken met behulp van uitkomstinformatie de behandeling bij te sturen, of om in de eerste lijn samen met de patiënt te komen tot een goede verwijzing.
‘Samen beslissen staat in de spotlight. Er zijn al goede keuzehulpen en patiënteninformatie ontwikkeld. Nu willen we dat ook uitkomstinformatie wordt benut in de spreekkamer, zodat de patiënt nog beter kan beslissen’, besluit Krol.

 


 


Nog 4,5 miljoen voor uitkomstinformatie voor samen beslissen

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport stelt nog eens € 4,5 miljoen beschikbaar voor een gezamenlijk project met de zeven Santeon-ziekenhuizen en ZonMw. Zij gaan onderzoeken hoe uitkomsten van de zorg beter kunnen worden ingezet, zodat patiënten beter kunnen meebeslissen over de juiste behandelaar en de juiste behandeling. Het gaat in dit project zowel om klinische uitkomsten (welke behandeling is het meest effectief?) als om uitkomsten zoals die door de patiënt worden ervaren (zoals kwaliteit van leven, emotioneel op het werk, pijn). Lees meer.