Implementatie samen beslissen moeilijker dan gedacht

De implementatie van samen beslissen in ziekenhuizen kan beter. Dat concludeert de NFK op basis van voorlopige onderzoeksresultaten van consulten met borstkankerpatiënten. De optie niet behandelen aanbieden, is moeilijk voor zorgverleners. Ook worden niet alle behandelingen in het eigen ziekenhuis gegeven. Dat kan passende zorg in de weg staan, vindt de NFK.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntorganisaties (NFK) heeft samen met Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) in de ziekenhuizen een implementatietraject uitgevoerd om samen beslissen te bevorderen. Hiervoor zijn tachtig consulten met borstkankerpatiënten opgenomen. Vervolgens heeft een interventie plaatsgevonden: alle teams in de zes ziekenhuizen ontvingen een training en feedback op de opgenomen consulten. Daarnaast richten ziekenhuizen hun zorgproces anders in of kozen voor het inzetten van tools als keuzehulpen. Na ongeveer een jaar, tijdens de nameting, is gekeken wat de interventie heeft gedaan. De gesprekken zijn geanalyseerd op de stappen die horen bij gezamenlijke besluitvorming op een schaal van 1 tot 100. Hoe hoger de score hoe beter het gebruik van samen beslissen. Uit de voorlopige resultaten blijkt het verschil tussen de voor- en nameting significant. De borstkankerteams die meededen scoorden eerst gemiddeld 38 en na de interventie 53. Internationaal wordt een score boven de 50 als goed gewaardeerd.

Lees het volledige artikel op Zorgvisie.nl