‘Iedereen kan meedenken over zijn behandeling’

Sonja Konings-van Loon, praktijkcoach en verpleegkundige Bravis ziekenhuis, ‘reageert op de stelling “Artsen kunnen niet samen beslissen”.

Sonja: ‘Het merendeel van de artsen vindt het lastig om samen met patiënten te beslissen. Ze gaan vanuit hun expertise op zoek naar de beste medische zorg voor de aandoening. Daarbij vergeten ze dat de patiënt ook een mening heeft over zijn kwaliteit van leven.

Of artsen samen met patiënten beslissen, verschilt per specialisme. Artsen die patiënten behandelen voor een chronische ziekte, zoals longartsen, zijn meer gericht op de kwaliteit van leven en de inbreng van de patiënt dan bijvoorbeeld chirurgen. Ik merk ook dat jongere artsen beter opgeleid worden om samen met patiënten te beslissen. Bij veel oudere artsen moet volgens mij het roer nog om.

Zelf verdiep ik me in patiënten met lage gezondheidsvaardigheden. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen kan meedenken over zijn behandeling, als je begint bij het dagelijks leven van de patiënt en wat hij wil vasthouden. Bijvoorbeeld: de kleinkinderen naar school brengen of voetballen. Door vervolgens daar de behandeling op te richten, beslis je samen zonder ingewikkelde schema’s met algemene voor- en nadelen.

Als je eerst vraagt hoe het leven van de patiënt eruit ziet, maak je ook direct contact en durft hij vragen te stellen. Hierin is de patiënt dé specialist. Bijna iedereen weet wat belangrijk is in zijn leven. Met die informatie kun je de medische mogelijkheden vertalen naar het dagelijks leven. Dan begrijpt vrijwel iedereen waar het over gaat en valt er altijd wat te beslissen.’