‘Het mooiste element van mijn vak is het leren kennen van de mens achter de patiënt.’

Maartje Kerkkamp (verpleegkundig specialist in opleiding Radboudumc) deelt haar ervaring met samen beslissen op een covid-afdeling met ouderen.

‘Als verpleegkundig consulent geriatrie werk ik ook voor corona-afdelingen met kwetsbare ouderen. In de afgelopen twintig jaar heb ik nog nooit zo’n crisis meegemaakt. De snelheid, de onbekendheid en onzekerheid, ook over de eigen veiligheid …  We waren gericht op overleven en hadden nog geen routine om op terug te vallen. En door de isolatiemaatregelen was er nauwelijks contact met de familie. Zo raakte samen beslissen op de achtergrond, terwijl verpleegkundigen juist daarin een rol hebben. Zij hebben veel contact met de patiënt en familie en weten wat voor de patiënt van waarde is. Je kunt geen goede zorg aan kwetsbare ouderen geven en niet samen beslissen als je niet weet wat zij belangrijk vinden in hun leven.’

Leer-mij-kennen-poster
‘Toen ik signaleerde dat we onze coronapatiënten niet goed kenden, heb ik de Leer-mij-kennen-poster (bekend van onze IC) geïntroduceerd. Daarop vullen we in wat de coronapatiënt belangrijk vindt, zoals partner, (klein)kinderen, werkend leven, religie of zingeving. Er staat ook op of iemand bijvoorbeeld slechthorend is. Dat helpt zorgverleners om de mens te leren kennen en gericht met de patiënt te zoeken naar passende zorg. Binnen een week hingen de posters achter ieder bed. Ook isolatiekleding maakt contact moeilijker. Daarom blijven we adviseren om te gaan zitten bij de patiënt, zodat hij meer ruimte ervaart om zijn wensen te bespreken.

Als patiënten terugkomen van de IC is er vaak weer een beslismoment. Ze gaan meestal een lang herstelproces tegemoet. Een revalidatiecentrum lijkt daarvoor de beste optie, maar misschien past zorg dichter bij huis beter bij een patiënt. Ik vraag geregeld in het multidisciplinair overleg (MDO) wie kan vertellen wat belangrijk is voor de patiënt. Alleen als je oog hebt voor zijn context en levenswensen, kun je passende, persoonsgerichte zorg bieden. Daarvan blijf ik verpleegkundigen en zorgprofessionals in het MDO bewustmaken.

Voor mij is het leren kennen van de mens achter de patiënt het mooiste element van mijn werk. Als zorgverleners handelen we vanuit onze kennis en de beste bedoelingen, maar iedereen wil gezien en gehoord worden, zeker bij een ziekte als covid-19.’

 

Klik hier voor een pdf van de lege poster >>