Drie vragen aan Glyn Elwyn, icoon in de wereld van samen beslissen

– special congres Beslist Samen! –

 

‘Samen beslissen is meer dan alleen het bieden van een keuze. Ook steun bij het maken van die keuze is onmisbaar! Samen beslissen betekent begrijpelijke informatie geven, maar ook stil zijn, vragen stellen, inleven en ruimte laten voor iemands verhaal.’ Het zijn wijze woorden van professor en arts-onderzoeker Glyn Elwyn in zijn slotspeech. Na afloop stellen we Glyn nog drie vragen.

 

Wat heb je zien veranderen op het gebied van samen beslissen?
‘Op het moment dat ik me bezig ging houden met het concept van samen beslissen, was dit totaal geen onderwerp in de medische wereld. We hebben het over eind jaren ’90, een tijd waarin de arts gewoon besliste. Inmiddels zie ik dat samen beslissen internationaal wordt erkend. Het respecteren van een eigen mening van de patiënt over een behandelkeuze, is onder medici nu in ieder geval als concept bekend. Wat betreft de daadwerkelijke toepassing, staat samen beslissen echt nog in de kinderschoenen.’

Wat moet er vooral gebeuren in de nabije toekomst?
‘We moeten de mens vooropzetten in de zorg. In de gezondheidszorg draait het meer en meer om geld. Tegelijk werken artsen onder grote druk en voelen zij zich opgesloten in protocollen, kaders en administratie. De échte dialoog met de patiënt over de beste zorg voor hem op dit moment, raakt zoek in de complete infrastructuur. Samen beslissen helpt om die focus te verleggen. Ik hoop dat artsen dit zullen zien als een manier om terug te gaan naar de basis van hun vak, en niet als nóg een extra taak die moet en tijd kost.’

Wat is je advies voor Nederland?
‘Nederland heeft leiders nodig die opstaan en zeggen: dit is wat wij de patiënt willen bieden. Zowel vanuit het bestuur als vanuit de medische staf moeten er mensen zijn die samen beslissen gewoon gaan doen! Doen, meten en voorleven. Dat gebeurt al; vandaag heb ik weer mooie voorbeelden gehoord. Mijn advies aan deze kartrekkers is om door te zetten en een lange adem te hebben. Samen beslissen is echt mogelijk. En het is echt in het voordeel van de patiënt.’

 


 

Over Glyn Elwyn
Glyn Elwyn is professor en arts-onderzoeker aan het Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice in de Verenigde Staten. Hij staat aan het hoofd van een interdisciplinair team dat de implementatie van gezamenlijke besluitvorming onderzoekt, evenals de ontwikkeling en impact van Option Grids TM-keuzehulpen (evidence-based middelen om een verbeterde klinische gespreksvoering te faciliteren). Prof. Elwyn heeft verder de Observer OPTION- en de CollaboRATE- instrumenten ontwikkeld, waarmee gezamenlijke besluitvorming kan worden gemeten.

 

foto: Jeroen van Eijndhoven