Door de Nierwijzer beter weten hoe jij het wilt

Wanneer je nieren bijna niet meer werken, kom je binnen relatief korte tijd te overlijden. Tenzij je een nierfunctievervangende behandeling ondergaat, zoals dialyse of niertransplantatie. Wanneer die keuze in zicht komt, hebben nierpatiënten veel om over na te denken. Er zijn alleen al negen verschillende behandelmogelijkheden, variërend van buikdialyse, hemodialyse thuis of in het ziekenhuis tot transplantatie.

Ook afzien van dialyse en transplantatie is een mogelijkheid, de zogenaamde conservatieve behandeling. Zorgverleners geven de patiënt informatie over de verschillende behandelingen. De Nierwijzer helpt patiënten daarbij af te wegen welke behandeling het beste bij hem of haar past.

De Nierwijzer is een online instrument met videofragmenten van ruim veertig nierpatiënten. Zij vertellen over hun ervaringen met de verschillende behandelvormen, inclusief conservatieve behandeling. Zij geven aan wat de behandeling voor invloed heeft op hun dagelijks leven. Waarom ze ervoor gekozen hebben, hoe ze zich erbij voelen en wat zij als voor- en nadelen ervaren.

De Nierwijzer brengt andere patiënten op ideeën over wat een specifieke behandelvorm in hun dagelijks leven betekent ten aanzien van negentien verschillende onderwerpen zoals school/werk, energie, kinderen krijgen, eten en drinken. Het stimuleert om na te denken over hoe zij het zelf zouden willen. Gebruikers kunnen fragmenten opslaan en eigen opmerkingen noteren. De bedoeling is dat ze hun afwegingen in ieder geval met hun arts bespreken. Zo helpt de Nierwijzer bij het samen beslissen over de behandeling.

De Nierwijzer is een initiatief van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en kwam tot stand in samenwerking met de Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) – Dialyse en Nefrologie, NFN/NIV, Nierstichting en Zilveren Kruis.

>> Neem een kijkje op www.nierwijzer.nl