Dialoogmodel voor GGZ-patiënten in Zuyderland Ziekenhuis

Het Zuyderland Ziekenhuis werkt sinds najaar 2017 bij volwassen GGZ-patiënten met meervoudige problematiek met het Dialoogmodel. Een methodiek die is ontwikkeld en wetenschappelijk is onderbouwd door George Westermann, kinder- en jeugdpsychiater en Jac Maurer, klinisch psycholoog/gezinstherapeut bij dit ziekenhuis.

Bij minderjarigen en ouderen is het model al langer in gebruik. Het model wordt ook bij patiënten met somatisch complexe meervoudige problematiek geïmplementeerd.

Visualiseren
Behandelaars maken op grond van de professionele en persoonlijke inzichten samen met de patiënt (en naasten) letterlijk een compleet plaatje van hoe het lichamelijk, mentaal en in contact met anderen gaat, vertelt projectmanager Cindy Wings. ‘We kijken dus niet alleen naar de aandoening, maar naar de persoon in zijn geheel in de eigen context.

Zorgverleners worden getraind om de situatie van de patiënt samen met hem te visualiseren en daarbij de juiste dialooggerichte gesprekstechniek te hanteren. Ze vragen de patiënt echt naar zijn verhaal en hebben daarbij ook aandacht voor positieve elementen.’ Zo starten zorgverlener en patiënt vanuit hetzelfde beeld en komen ze tot een passend behandeltraject.

Open mind
Een aantal behandelaars is inmiddels getraind en werkt sinds kort in de praktijk met het Dialoogmodel. ‘Aanvankelijk waren er bedenkingen bij de training. Zo denken velen dat zij al lang samen beslissen. Dat is in zekere zin ook zo. Maar door open naar de situatie van de patiënt te kijken, kun je tot oplossingen komen waar de patiënt zelf meer achter staat, omdat ze beter bij zijn leven passen.’

Zorgverleners zijn volgens Wings anders gaan denken en merken nu dat de methode hen helpt om samen met de patiënt breder te kijken en hem en zijn naasten meer bij de behandeling te betrekken