Ciro investeert in voorbereidingsgesprek

Het gespecialiseerde behandelcentrum Ciro in Horn start in januari met een nieuwe werkwijze. Hieraan is een intensieve voorbereiding vooraf gegaan, waarin behandelaars zijn getraind in gespreksvoering en tools zijn ontwikkeld. De belangrijkste verandering is dat de verpleegkundige de patiënt ‘versterkt’.

 

Rol verpleegkundige
De verpleegkundigen praten eerst uitgebreid met patiënten over hun vragen en twijfels. Die worden in dat gesprek gelijk vertaald in concrete vragen aan de arts/behandelaar. Daarbij vormen de 3 goede vragen een handvat. Hun persoonlijke vragen schrijven de patiënten tijdens het gesprek met de verpleegkundige op, zodat ze goed voorbereid het gesprek in gaan. ‘Patiënten komen hier voor een behandelprogramma op maat en zelfmanagement is voor chronische longpatiënten essentieel. Dan moeten ze zelf ook echt achter de beslissingen voor hun behandeling kunnen staan’, zo verklaart specialist ouderengeneeskunde Daisy Janssen het belang van deze extra investering.

 

Samen in gesprek
‘Het liefste willen we dat de verpleegkundige en een naaste ook aanwezig zijn bij het gesprek met de behandelaar. We gaan kijken of die inzet van de verpleegkundige qua tijdsinvestering haalbaar is. Als voor naasten de afstand een belemmering is, ondervangen we dat met inbellen.’
De nieuwe werkwijze past volgens Janssen volledig bij de visie van Ciro, waarin gepersonaliseerde zorg centraal staat en patiënten weer specialist worden van hun eigen leven.

De nieuwe werkwijze wordt ingevoerd bij:

  • start van zuurstoftherapie;
  • start van niet-invasieve beademing;
  • verwijzing voor screening voor longtransplantatie;
  • verwijzing voor longvolumereductiechirurgie;
  • verwijzing voor endoscopische longvolumereductie;
  • proactieve zorgplanning.