‘Begrijpelijke informatie is dé basis’

Else Wolak, projectleider bij ‘Leven met blaas- of nierkanker’ reageert op de vraag ‘Hoe maken we samen beslissen mogelijk voor iedereen? Ook voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.’

‘De basis voor samen beslissen is dat de patiënt goed is geïnformeerd. Daarvoor is toegankelijke en begrijpelijke informatie nodig. Ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden moeten de informatie over hun ziekte en behandeling  kunnen begrijpen. Het valt ons op dat de huidige informatie vaak niet geschikt is voor deze doelgroep, terwijl ruim eenderde van de bevolking hiertoe behoort.

Als kankerpatiëntenorganisaties willen we dat iedereen begrijpt wat zijn diagnose is, wat de behandeling inhoudt én wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn.

Daarom ontwikkelen we in samenwerking met NFK zo’n 30 praatkaarten, voor de ondersteuning van het gesprek met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Een praatkaart bestaat uit duidelijke tekeningen en een korte eenvoudige tekst. Deze praatkaarten kan de zorgverlener gebruiken in het gesprek, en daarna meegeven aan de patiënt. Iedere kaart behandelt een afgebakend onderwerp, zoals ‘Dit is nierkanker’, ‘Weghalen van de hele nier’ of ‘Gevolgen op seksueel gebied ’ (prostaatkanker). De informatie is steeds beknopt en de medische inhoud toetsen we bij zorgverleners.
Via onze achterban weten we welke onderwerpen patiënten belangrijk vinden. Bij de uitwerking in beeld en tekst ondersteunt Pharos ons. Ook laten we de praatkaarten toetsen door taalambassadeurs van de Stichting ABC, die tot de doelgroep behoren. Zo kwamen we er bijvoorbeeld achter dat een kop als ‘Wat is nierkanker?’ bij sommigen overkwam als een vraag aan de lezer.

Bij de praatkaarten hoort een geaccrediteerde training voor zorgverleners. Daar leren zij deze doelgroep beter te herkennen, de kaarten te gebruiken én te oefenen met de ‘terugvraagmethode’. Begrijpelijke informatie, is dé basis voor samen beslissen. Praatkaarten ondersteunen het gesprek in de spreekkamer en dragen zo bij aan het vinden van passende zorg en behandeling.’

Kijk hier voor de kaarten en meer informatie.