B-bewust: instrument voor mensen met borstkanker

Als je te maken krijgt met borstkanker raakt je leven ontregeld. Onderzoeken en behandelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Het helpt als je regelmatig stil staat bij wat je wensen, zorgen of vragen zijn. En bij wat je wel of juist niet wilt. Door hierover te communiceren met je naasten en zorgverleners maak je het mogelijk dat de informatie, behandelingen en de zorg daar omheen zo goed mogelijk op jou kunnen worden afgestemd.

Zo krijg je (meer) grip, maak je bewust keuzes en is de kans groot dat je de behandeling beter doorkomt en beter kunt leven met de (mogelijke) gevolgen ervan. B-bewust helpt hierbij. B-bewust is er voor iedereen die te maken heeft met borstkanker of erfelijke belasting en ondersteunt bij het voorbereiden van gesprekken met je huisarts en zorgverleners. Ga naar www.b-bewust.nl.

B-bewust is ontwikkeld door Borstkankervereniging Nederland (BVN) samen met zorgverleners en patiënten. Zorgverleners kunnen B-bewust inzetten om patiënten te stimuleren stil te staan bij eigen (hulp)vragen en voorkeuren en deze in te brengen in gesprekken. Hierdoor kan de informatie, behandeling en de zorg daar omheen beter op de patiënt worden afgestemd.

Stappenplan voor zorgverleners en patiëntenorganisaties

BVN deed in 2015 en 2016, samen met een groep patient advocates, ervaring op over hoe B-bewust het beste geïmplementeerd kan worden in de vaste werkwijze van zorgteams. De geleerde lessen over implementatie van B-bewust komen samen in twee heldere en inspirerende stappenplannen voor zorgverleners én patiëntenorganisaties. Beide stappenplannen en meer informatie over het project zijn te vinden op www.borstkanker.nl/lerenvanimplementeren.