Anouk Knops: ‘Kies het juiste moment’

Anouk Knops, adviseur Patiëntenbelang bij Patiëntenfederatie Nederland, reageert op de vraag ‘Patiënten trainen in samen beslissen werkt dat?’

‘Er zijn diverse initiatieven om patiënten voor te bereiden op het gesprek in de spreekkamer en samen beslissen. Verschillende patiëntenorganisaties bieden hierover een training of voorlichting aan. Opvallend is dat er nauwelijks mensen afkomen op een losse training of cursus over samen beslissen. Maar als patiëntenorganisaties deze aanbieden tijdens een bijeenkomst over een aandoening of op een ledendag, vinden patiënten het heel relevant.

De vraag is wat het juiste moment is. Wanneer je net een ernstige diagnose hebt gehad, komt er veel op je af. Patiënten verwachten gewoon dat de zorgprofessional het gesprek dan goed voert. Hun hoofd staat op dat moment niet naar het volgen van een training. Enkele tips werken dan misschien beter. En als je niet ziek bent, ga je waarschijnlijk liever een avondje tennissen.

Ik denk dat je hier als patiënt vooral voor openstaat als je verder bent in het proces. Op een voorlichtingsavond over verschillende hartklepoperaties of diabetespompen, kan een korte training samen beslissen mooi aansluiten.

Wat patiënten vooral zouden moeten leren? Het belangrijkste is dat mensen kunnen vertellen wat er voor hen toe doet en vragen wat een behandeling voor hun leven betekent. Daarvoor ruimte durven of kunnen pakken in de spreekkamer, blijft lastig. Het gaat echt om tweerichtingsverkeer, waarbij de dokter patiënten ook vooral moet vragen naar hun persoonlijke situatie.’