‘Vermijd de weerstand en surf mee op wat al gaande is’

Petran Geurts (organisatieadviseur Rivas Zorggroep) implementeert bij het Beatrixziekenhuis samen beslissen ‘Ik schud aan de boom en kijk wat er uitvalt. Met die opbrengst gaan we verder.’ Zijn ervaring en overtuiging past binnen één van de zeven inzichten van het programma Beslist Samen!: ‘Gewoon doen vergroot het draagvlak stap voor stap’.

Zo begon hij met het aanbieden van een training over de 3 goede vragen aan de hele medische staf en verpleegkundig specialisten ‘We hadden nog geen grote plannen, maar dachten: we bieden eerst deze training aan en dan zien we wel wat er gebeurt. Ik vroeg wel accreditatie aan, want dat helpt altijd. De training is concreet en is relevant voor zorgprofessionals. En ze hebben gevoel bij het onderwerp. Dus de kans dat de training een flow op gang zou brengen, was best groot.’

Vragen loskrijgen
Er viel inderdaad ‘fruit’ uit de boom. Na de training benaderde de vakgroep Neurologie Geurts. Ze waren met de 3 goede vragen en samen beslissen aan de slag gegaan en vroegen zich af of ze het goed deden. Geurts zei niet dat daarvoor waarschijnlijk meer nodig was, maar: ‘dat weet ik niet, daarvoor wil ik graag verder met jullie kijken.’ ‘Ik probeer vooral vragen uit de praktijk los te krijgen. Zo ben ik met deze vakgroep gaan praten en heeft Zorgbelang uiteindelijk in de spreekkamer meegekeken en feedback vanuit het perspectief van de patiënt gegeven. Dergelijke vragen blijven komen, maar je moet ondertussen ook zelf het vuur brandend houden. Daarom zijn we nu vanuit nieuwe subsidiemogelijkheden bij andere aandoeningsgerichte vakgroepen gestart met samen beslissen.’

Meesurfen
Natuurlijk is draagvlak creëren belangrijk, vindt Geurts. ‘Je kunt heel veel energie steken in het overtuigen van alle kopstukken en medewerkers in je organisatie, maar dan ontmoet je vaak weerstand. Ik steek liever mijn energie in afdelingen of vakgroepen die er zin in hebben. Dan vermijd je de weerstand en surf je mee op wat al gaande is. Het vehicle voor opschaling kan één enthousiaste vakgroep zijn. Die beweging probeer ik te versterken, niet met mijn verhaal maar met dat van de zorgprofessionals. Dan is de impact veel groter.’

Beweging
Geurts heeft geen resultaten in harde cijfers, maar samen beslissen ontwikkelt zich goed in zijn ziekenhuis. ‘Het blijft in beweging, dat merk ik aan vragen die ik krijg en nieuwe initiatieven. Er is in het Beatrixziekenhuis al veel draagvlak voor het betrekken van patiënten en mensgerichte zorg. Samen beslissen staat niet op zichzelf, maar past in die cultuur. Het helpt natuurlijk wanneer verbeterinitiatieven logisch samenhangen, maar dat is, geloof ik, weer een ander inzicht uit het programma Beslist Samen.’

Al doende leren is minstens even doordacht als de planmatige werkwijze, bedacht aan de tekentafel, zoveel wordt wel duidelijk uit de ervaring van Geurts. ‘Het verschil is dat medewerkers liever hun eigen goede idee uitvoeren dan jouw perfecte plan volgen. Daarom proberen wij vooral het enthousiasme van medewerkers voor samen beslissen te ondersteunen en die beweging te versterken.’
—————————————————————————————————————-
Het Beatrixziekenhuis was één van de twaalf deelnemers (tien ziekenhuizen en twee umc’s) aan het Programma Beslist Samen. ‘Gewoon doen vergroot draagvlak’ is een van de zeven inzichten uit dit programma.